grundad 1904

Arrangerar

Övrigt

AKTUELLT

Inga programpunkter under januari - februari 2021

Planerat årsmöte 18 februari är flyttat till 20 maj. Se programsidan!

Utfärden till de lekande grodorna lördag 28 mars 2020 är flyttad till april 2021,
men här finns en grodrapport från Göran Nilson.

   
Bli medlem!
Rabatt i butiken och i Café malmska valen på Naturhistoriska Museet m m. Sänkt familjemedlemsavgift till 20 kr 2018.
Uppdaterat 3 december 2020

Program
Möte tredje torsdagen i varje månad under september till maj. Dessutom utflykter m m under sommarhalvåret.

Uppdaterat 27 januari 2021

Stipendier
Hur man söker för 2020 samt presentation av tidigare stipendiater och deras arbeten.
Uppdaterat 24 oktober 2019
Styrelse
och funktionärer
Uppdaterat 26 februari 2020
Föreningens projekt om igelkottar
Uppdaterat 14 maj 2016
   
Naturhistoriska museet
Besök Naturhistoriska Museets hemsida!

Naturhistoriska museets årsskrift
skickas till alla medlemmar som betalt årsavgiften (ej familjemedlemmar). Utgivningen möjliggörs sedan flera år genom att Göteborgs Biologiska Förening donerar medel till tryckningen. Det finns alltid en rad intressanta artiklar, varav någon ofta har speciell anknytning till föreningen.
Årstryck 2020 skickades ut till alla betalande medlemmar den 30 november 2020.

 

Senaste uppdatering: 2021-01-27