grundad 1904

Arrangerar

Övrigt

AKTUELLT
Tips till dig som vill bygga ett igelkottbo
   
Bli medlem!
Rabatt i butiken på Naturhistoriska Museet m m. Sänkt familjemedlemsavgift till 20 kr 2018.
Uppdaterat 30 augusti 2018

Program
Möte tredje torsdagen i varje månad under september till maj. Dessutom utflykter m m under sommarhalvåret.

Uppdaterat 10 november 2018

Stipendier
Hur man söker för 2018 samt presentation av tidigare stipendiater och deras arbeten.
Uppdaterat 5 juni 2017
Styrelse
och funktionärer
Uppdaterat 30 augusti 2018
Föreningens projekt om igelkottar
Uppdaterat 14 maj 2016
   
Naturhistoriska museet
Besök Naturhistoriska Museets hemsida!

Naturhistoriska museets årsskrift
skickas till alla medlemmar som betalt årsavgiften (ej familjemedlemmar). Utgivningen möjliggörs sedan flera år genom att Göteborgs Biologiska Förening donerar medel till tryckningen. Det finns alltid en rad intressanta artiklar, varav någon ofta har speciell anknytning till föreningen.
Årstryck 2017 skickades ut till alla betalande medlemmar i oktober 2017.

 

Senaste uppdatering: 2018-11-10