grundad 1904

Arrangerar

Övrigt

AKTUELLT

Inga programpunkter under mars - april 2021

Årsmötet är flyttat till 20 maj och hålls digitalt via Zoom. Se programsidan!

Utfärden till de lekande grodorna i Ale står över till nästa år. Dvs grodorna leker, men utan publik.
Här finns en grodrapport av Göran Nilson från förra årets lek, kompletterad med en rapport från i år!

   
Bli medlem!
Rabatt i butiken och i Café malmska valen på Naturhistoriska Museet m m. Sänkt familjemedlemsavgift till 20 kr 2018.
Uppdaterat 3 december 2020

Program
Normalt möte tredje torsdagen i varje månad under september till maj. Dessutom utflykter m m under sommarhalvåret.

Uppdaterat 10 maj 2021

Stipendier
Hur man söker för 2021 samt presentation av tidigare stipendiater och deras arbeten.
Uppdaterat 7 mars 2021
Styrelse
och funktionärer
Uppdaterat 26 februari 2020
Föreningens projekt om igelkottar
Uppdaterat 14 maj 2016
   
Naturhistoriska museet
Besök Naturhistoriska Museets hemsida!

Naturhistoriska museets årsskrift
skickas till alla medlemmar som betalt årsavgiften (ej familjemedlemmar). Utgivningen möjliggörs sedan flera år genom att Göteborgs Biologiska Förening donerar medel till tryckningen. Det finns alltid en rad intressanta artiklar, varav någon ofta har speciell anknytning till föreningen.
Årstryck 2020 skickades ut till alla betalande medlemmar den 30 november 2020.

 

Senaste uppdatering: 2021-03-07