grundad 1904

Arrangerar

Övrigt

AKTUELLT

21 april 2022 har vi årsmöte på Naturhistoriska museet. Se programsidan!

Utfärden till de lekande grodorna i Ale äger rum lördag 2 april!
Här finns en grodrapport av Göran Nilson från förra årets lek, kompletterad med en rapport från i år!

   
Bli medlem!
Rabatt i butiken och i Café malmska valen på Naturhistoriska Museet m m. Sänkt familjemedlemsavgift till 20 kr 2018.
Uppdaterat 27 maj 2021

Program
Normalt möte tredje torsdagen i varje månad under september till maj. Dessutom utflykter m m under sommarhalvåret.

Uppdaterat 30 mars 2022

Stipendier
Inget ansökningstillfälle för närvarande. Presentation av tidigare stipendiater och deras arbeten.
Uppdaterat 27 maj 2021
Styrelse
och funktionärer
Uppdaterat 27 maj 2021
Föreningens projekt om igelkottar
Uppdaterat 14 maj 2016
   
Naturhistoriska museet
Besök Naturhistoriska Museets hemsida!

Naturhistoriska museets årsskrift
skickas till alla medlemmar som betalt årsavgiften (ej familjemedlemmar). Utgivningen möjliggörs sedan många år genom att Göteborgs Biologiska Förening donerar medel till tryckningen. Det finns alltid en rad intressanta artiklar, varav någon ofta har speciell anknytning till föreningen.
Årstryck 2021 skickades ut till alla betalande medlemmar den 25 maj 2021.

 

Senaste uppdatering: 2022-03-30