Stipendier

Föreningen vill premiera vetenskapligt arbete rörande västsvensk natur och miljö.
Stipendier (ā 2000 kr) har därför delats ut årligen till personer som förtjänstfullt genomfört kortare vetenskapliga studier eller projekt.
Stipendiet utdelas endast till enskilda personer och inte till föreningar, institutioner eller stiftelser. I första hand är det gymnasister och studenter som kommer i fråga.

Stipendieutdelningen är för närvarande vilande.

2020 och 2021 var det ingen stipendieutdelning.

Stipendiater 2019
Vid föreningens möte den 16 maj på Naturhistoriska museet delades 2019 års stipendier ut.
Gymnasiestipendier på 2000 kr gick till till Lisa Weyhenmeyer för sitt arbete Hur kan mygginvasioner i Västsverige minskas?.
Till universitetsstuderande utdelades två stipendier på vardera 2000 kr. De gick till
Marica Andersson för arbetet Increased noise levels cause behavioural and distributional changes on north sea fish species in a tank - a case study och Amanda Sunnerholm för arbetet The use of net protection to reduce predation of blue mussels (Mytilus edulis) by the common eider (Somateria mollisima).

Stipendiater 2018
Vid föreningens möte den 16 maj på Naturhistoriska museet delades 2018 års stipendier ut.
Två gymnasiestipendier på 2000 kr vardera utdelades: Det ena gick till Nicklas Benjaminsson för arbetet Påverkar den invasiva kammaneten Mnemiopsis leidyi konditionen hos skarpsillen Sprattus sprattus i Gullmarsfjorden? Det andra fick Wisanu Sae-Wang för arbetet Väljer kräftdjur oljekontaminerad föda. Skiljer krabban och eremitkräftan på kontaminerad mot icke-kontaminerad föda?
Någon ansökan från universitetsstuderande hade inte inkommit.

Stipendiater 2017
Vid föreningens möte den 17 maj på Naturhistoriska museet delades 2017 års stipendier ut.
Universitetsstipendiet på 2000 kr gick till Max Karlsson för arbetet med blåmusslor och vattenföroreningar med titeln Effects of bilge water contaminants on byssus strength and clearance capacity in Mytilus edulis.
Gymnasiestipendiet, också det på 2000 kr, gick till Nadja Haas på Katedralskolan i Lund. Hon studerade Blåmusslors reaktion på mikroplaster under Summer Science Camp på Tjärnö.

Stipendium 2016
Tilldelades de åtta elever från Ängås skola på Orust som förtjänstfullt medverkade vid föreningens igelkottsinformation på Lisebergs trädgårdsdagar i maj 2016.

Stipendiater 2015
Vid föreningens möte den 21 maj på Naturhistoriska museet delades 2015 års stipendier ut.
Universitetsstipendiet på 2000 kr gick till Moa Naalisvaara Engman för arbetet Aktivitetsbudget och berikning på Nordens Arks fjällugglor (Bubo scandiacus). Gymnasiestipendiet gick till Joel Hallgren på Lerums gymnasium. Han får 2.000 kr för arbetet Lichenometrisk undersökning av Aspicilia cinerea.

Stipendiater 2014
Vid föreningens möte den 15 maj på Naturhistoriska museet delades 2014 års stipendier ut. Stipendieutdelare var Naturhistoriska museets tf chef Åsa Holmberg.
Det akademiska stipendiet på 2000 kr dubblerades detta år. Det gick till
Max Lindmark, Inst. för biologi och miljövetenskap, GU, för arbetet By-catch in pelagic fisheries. A study on by-catch in Swedish herring fisheries on the west coast in the winter of 2013/14. Dessutom till Therese M. Carlsson, Inst. för biologi och miljövetenskap, GU, för arbetet A consequence of addition. Sub-lethal effects of Bisphenol A and leachates from recycled rubber tire particles on Acartia tonsa.
Gymnasiestipendiet, också på 2000 kr, gick till Johanna Johansson, Lerums gymnasium, för arbetet Att flyga eller inte flyga. En fältundersökning av Rödspovens, Kärrsnäppans och Större Strandpiparens migrationsmönster.


Stipendiaterna Max Lindmark, Johanna Johansson och Therese M. Carlsson (via datorn).

 

Stipendiater 2013
Vid föreningens möte den 16 maj på Naturhistoriska museet delades 2013 års stipendier ut. Naturhistoriska museets chef Ann Strömberg var stipendieutdelare.
Det akademiska stipendiet på 2000 kr gick till Linnea Andersson Ulfsdotter, Göteborgs universitet, Institutionen för Globala studier, Examensarbete för kandidatexamen: Vargens värde. Upplevelsevärden av vargen och vargjakten i media under licensjakten. Studien belyser hur upplevelsevärden av varg och vargjakt presenterades i media under perioden med licensjakt på varg från 17:e december 2009 till 15 februari 2010.


Linnea Andersson Ulfsdotter och Ann Strömberg. Foto: Kennet Lundin.

Gymnasiestipendiet gick till Angelica Falk och Sandra Franz, Polhemsgymnasiet, naturvetenskapligt program, NV3e, som fick 1000 kr var för arbetet En studie av Cepaea hortensis och Cepaea nemoralis. Fenotyp- och artbestämning inom två olika områden i Göteborg. Studien handlar om förekomst och färgvariation av två arter av trädgårdssnäckor vid två olika platser i Göteborg.


Sandra Franz och Ann Strömberg. Foto: Kennet Lundin.


Stipendiater 2012
Vid föreningens möte den 24 maj på Naturhistoriska museet delades 2012 års stipendier ut. Stipendieutdelare var liksom under de senaste åren Naturhistoriska museets chef Ann Strömberg.
Det akademiska stipendiet på 2000 kr gick till
Sandra Johansson, Institutionen för Marin Ekologi, Göteborgs Universitet för uppsatsen Undersökningar av presumtiva och reella invasiva decapoda crustaceer i svenska vatten.
Gymnasiestipendiet, också på 2000 kr, gick till Anna Waenerlund, Strömstad gymnasium för sin uppsats Faktorer som påverkar mortalitet hos japanska ostron.

Stipendiater 2011
Vid föreningens traditionella våravslutningsmöte den 19 maj på Naturhistoriska museet delades 2011 års stipendier ut. Stipendieutdelare var liksom under de senaste åren Naturhistoriska museets chef Ann Strömberg.
Det akademiska stipendiet på 2000 kr gick till
Roland Johansson, Institutionen för Marin Ekologi, Göteborgs Universitet för uppsatsen Tritrophic interactions between a marine green alga, herbivores, and predators – dimethyl sulphide as a possible chemical cue.
Gymnasiestipendiet gick till Fanny-Linn Kraft och Sarah Anjum, Polhemsgymnasiet, Göteborg. De fick 1000 kr var för sitt arbete om Kiselalgers kemiska försvar mot hoppkräftor.

Stipendiaterna 2011 tillsammans med museichefen.

Stipendiater 2010
Vid det traditionella våravslutningsmötet den 20 maj på Naturhistoriska museet delades 2010 års stipendier ut. Stipendieutdelare var liksom förra året Naturhistoriska museets chef Ann Strömberg.
Det akademiska stipendiet på 2000 kr gick till Henrik Sundberg för hans arbete med systematiken hos en intressant svampgrupp med representanter både i Japan och i Sverige. Arbetet hade titeln Phylogeny of Lycophyllum section Difformia. Does the hon-shimeji (L. shimeji) occur in Sweden?
Gymnasiestipendiet delades av tre elever vid Lerums gymnasium, Mathias Sabel, Peter Svensson och Linda Roswall, som fick 1000 kr var för sitt Projekt Daphnie. De har undersökt hur daphnier (hinnkräftor) tål olika förändringar i sin levnadsmiljö. Visste ni att en liten daphnie klarar en temperatur upp till 38 grader vid långsam uppvärmning men dör redan vid 28 grader om temperaturen stiger snabbt?

Stipendiaterna 2010 och museichefen Ann Strömberg, som var stipendieutdelare. Foto: Göran Andersson.

Stipendiater 2009
Vid föreningens möte den 28 maj på Göteborgs Naturhistoriska Museum ägde den årliga stipendieutdelningen rum.
Det akademiska stipendiet på 2000 kr gick till Linda Ottosson för arbetet By-catches of non-commercial invertebrate taxa in Skagerrak and Kattegat, generated by demersal otter trawling. Hon har alltså undersökt bifångst av icke kommersiella ryggradslösa djur vid bottentrålning, ett tidigare försummat forskningsområde.

Gymnasiestipendiet gick till tre elever vid Sigrid Rudebecks gymnasium, Yao Xiao, Arvid Götberg och Mattias Hallberg. De fick 1000 kr var. Deras arbete har titeln Den enda synliga delen av hjärnan och behandlar ögats utveckling. Eftersom det är Darwin-jubileum 2009 nappade Naturhistoriska museet på idén och kommer att ställa ut elevernas arbete på museet med början någon gång i juni.

Stipendiaterna 2009 tillsammans med museichefen Ann Strömberg, som var stipendieutdelare. Foto: Göran Andersson.

Stipendiater 2008
Torsdagen 15 maj var det traditionellt våravslutningsmöte i föreningen. Som vanligt delades det då ut stipendier, dels för ett bra akademiskt examensarbete i biologi, dels för en bra gymnasieuppsats. Det akademiska stipendiet (2000 kr) gick till Karin Olsson för hennes 20-poängsarbete Relative cost of courtship behaviour in nest-building sand gobies (Pomatoschistus minutus). Uppsatsen, som lovordats från flera håll, handlar om fortplantningbiologin hos sandstubben, en av våra vanligaste små havsfiskar. Gymnasiestipendiet delades av två elever vid Polhemsgymnasiet, Josefin Elvmarker och Anna Borg (1000 kr var). Deras gemensamma projektarbete handlar om plankton i Göta Älv. Stipendiaterna fick motta diplom m m av museets chef Ann Strömberg.

Stipendiaterna 2008 tillsammans med museichefen Ann Strömberg. Foto: Kennet Lundin.

2007 års gymnasiestipendier
tilldelades Fung Tu och Hannah Berg för studien av växt- och djurplankton i Göta Älvmynningen. Liksom 2006 rör det sig om elever vid Polhemsgymnasiet som arbetat med Göta älv som tema.
Projekt tema Göta älv är ett projektarbete som startade på Polhemsgymnasiet höstterminen 2005, och är tänkt att fortsätta ett antal år framöver. Elever på NV-programmet fördjupar sig inom olika områden med biologisk, kemisk och fysikalisk inriktning under temat Göta älv. Dels är det tänkt att eleverna skall designa nya egna undersökningar, men också att göra likartade mätningar år från år för att kunna följa eventuella långsiktiga förändringar.
På skolans hemsida http://www.polhem.educ.goteborg.se/Gota_alv_projekt2/index.htm kan du finna tidigare elevarbeten och tips på intressant litteratur med anknytning till forskning och fakta om Göta älv. Här finner du även annan användbar information i form av länkar. I slutet på maj varje år uppdateras sidan med nya rapporter och mätvärden.
Om du har några frågor om projektet kontakta Bo Widerberg, Polhemsgymnasiet, email: bo.widerberg@gbgsd.se

Hannah Berg och Fung Tu redogjorde för sitt arbete på föreningens majmöte. Foto: Kennet Lundin.

Stipendiet på universitetsnivå 2007
utdelades till Lars Jernström, Göteborgs universitet, Avd. Systematisk botanik, för examensarbetet (fil.mag. / master of science) Migration and evolution of arctic Alnus species in response to past climate change.

Vid majmötet 2006
skedde som vanligt utdelning av föreningens stipendier. Gymnasiestipendiet delades av Jasmin Livon och Rebecca Riise, elever vid Polhemsgymnasiet. De har skrivit om Kräft- och blötdjur i Göta Älv. (Jasmin och Rebecca fick 1000 kr var.) Det "akademiska" stipendiet (2000 kr) tilldelades Daniel Gustafsson, Göteborgs universitet, för uppsatsen Genetic variation in Lumbriculus variegatus. Den handlar om en släkting till daggmasken som framgångsrikt studerats med hjälp av modern bioteknik.

 

Åter till startsidan