Program våren 2022

 

Lördag 2 april kl 13.00
Lekande grodor i Alafors
Vi träffas land grodorna i Göran Nilsons hemmamarker. Förhoppningsvis är leken i full gång och Göran guidar och berättar de intressanta djuren som inte helt lämnat vattnet för ett liv på land.
Mötesplatsen är Lövåsvägen 59 i Alafors.
För den ej bilburne avgår tåg från Göteborg C. mot Vänersborg kl.12.00 med byte i Älvängen till tåg mot Göteborg 12.28. Efter fyra minuter hoppar man av i Nol och byter till buss 403 mot Alafors 12.38 med ankomst till Alafors fabriker 12.46. Därifrån är det 450 m promenad till Lövåsvägen.

 

 

Torsdag 21 april kl 18.00
Naturhistoriska museets föreläsningssal
Kallelse till årsmöte samt Klimat och biologisk mångfald
Biologiska föreningens ordinarie årsmöte 2022 börjar kl. 18.00.
På dagordningen: Är mötet behörigen utlyst?
Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justerare
Årsberättelse, bokslut - Revisionsberättelse - Ansvarsfrihet för avgående styrelse?
Val av ordförande - Val av övriga styrelseledamöter
Val av två revisorer och en revisorssuppleant - Val av valberedning
Medlemsavgift för år 2023
Övriga frågor.

Efter förhandlingarna har vi programpunkten
Klimat och biologisk mångfald - motsatta eller förenliga miljömål?
När glädjeropen om lokalisering av batterifabrik i Torslanda skallar - vem försvarar då en liten orm? Och hur kan vi skydda Torsvikens strandmiljöer? Göran Nilson, Leif Lithander och Kåre Ström visar bilder och berättar om det rika men hotade djurlivet mitt i ett hårt exploaterat industriområde.

 

 

   

GÖTEBORGS BIOLOGISKA FÖRENING
Göteborgs Naturhistoriska Museum
Box 7283, 402 35 GÖTEBORG
Pg 43864-8
e-post: info@biologiskaforeningen.se

För närvarande har vi ingen bokhörna på museet

På grund av bygget av en hiss upp till den plats där böckerna fanns fick vi tömma det utrymmet. Andra ombyggnadsarbeten på museet har medfört att vi inte fått någon alternativ plats för en nödbokhörna under byggtiden.Och sedan kom Coronan. . .
Detta innebär naturligtvis ett stort avbräck i föreningens ekonomi och förmåga att stötta museet i olika projekt.
Hissbygget är nu klart och museet åter öppet för besökare men bokhörnan har ännu inte kommit igång.
 


 

Åter till startsidan