Program vintern 2018-2019

OBSERVERA tiderna för våra föredrag!
Våra föredrag äger rum på torsdagar med början kl 18.00 och avslutas senast kl.20.00.
Eftersits i museets kafé där var och en beställer det man vill ha.

 

Torsdag 20 december kl 18.00
Naturhistoriska museets föreläsningssal

Medlemmarnas afton - bilder och fynd från det gångna året
Den traditionella avslutningen av årets möten. Ta gärna med bilder eller annat att visa! Ditt bidrag bör vara högst 10 minuter långt. Meddela i förväg till Göran Andersson (031-272557 eller info@biologiskaforeningen.se) om du har något att presentera!
Kvällens eftersits kommer att ha en viss anknytning till den instundande julhelgen.Torsdag 17 januari kl 18.00
Naturhistoriska museets föreläsningssal
Ted von Proschwitz: Landlevande molluskers ekologi
och användning inom naturvården

Landlevande mollusker, dvs snäckor och sniglar, är en ekologiskt intressant djurgrupp. Olika arters speciella krav på miljön och djurens relativt dåliga spridningsförmåga gör att molluskerna är av stort intresse inom naturvårdsbiologin. Ted von Proschwitz har studerat gruppen under många år och bidragit med sin kunskap i åtskilliga naturvårdsprojekt. I kväll får vi höra en något anpassad version av hans docentföreläsning.

 


Torsdag 21 februari kl 18.00
Naturhistoriska museets föreläsningssal
Peter Nielsen, Johnny Friberg & Jesper Norda: The Face of God

Peter Nielsen, entomolog på museet, Johnny Friberg, designer och curator för utställningen The Face of God, som har vernissage kl. 17.15, samt konstnären Jesper Norda samtalar kring utställningens påhittade 1600-talskonstnär och entomolog, tjeckiskan Milka Havel.
Ett samarrangemang med Naturhistoriska museet.
Efter föredraget (kl. 19.00) håller Biologiska föreningen sitt stadgeenliga årsmöte.

Kallelse till årsmöte i Göteborgs Biologiska Förening
21 februari kl 19 på Naturhistoriska museet

På dagordningen: Är mötet behörigen utlyst? - Val av mötesordf., mötessekr. samt två just.män - Årsberättelse, bokslut - Revisionsberättelse - Ansvarsfrihet för avg. styrelse? - Val av ordf. - Val av övriga styrelseledamöter - Val av två revisorer och en revisorssuppl. - Val av valberedning - Medlemsavgift år 2020 - Övriga frågor.

 

Kommande program

Torsdag 21 mars kl 18.00
Program ännu ej bestämt Men något trevligt ska det bli!

Torsdag 18 april (skärtorsdag) kl 18.00
Katten på kvasten och andra påskdjur
Boka in skärtorsdagen på Naturhistoriska museet för att höra folkloristen Tora Wall berätta om alla påskens djur! Mer om detta senare.

 

 
   

GÖTEBORGS BIOLOGISKA FÖRENING
Göteborgs Naturhistoriska Museum
Box 7283, 402 35 GÖTEBORG
Pg 43864-8
e-post: info@biologiskaforeningen.se

Bokhörnan
Föreningens bokhörna på Naturhistoriska museet finns på översta våningen alldeles ovanför spiraltrappan. Böckerna på hyllorna är som tidigare uppställda ämnesvis, såsom anges på små skyltar. Delar av sortimentet håller mycket hög kvalitet så ett besök rekommenderas! Bland annat kan man göra fynd av väldigt fina barnböcker.
Ta en eller flera böcker och ge ett valfritt bidrag till föreningen!
De insamlade medlen bekostar bl a tryckningen av museets årstryck.

VÄLKOMNA!
 


 

Åter till startsidan