Program våren 2024

 

Torsdag 18 april kl. 18.00
Göteborgs Naturhistoriska Museum, föreläsningssalen
Red Panda Resque Network

Som namnet antyder grundades djurparken Nordens Ark med syfte att bidra till artbevarande genom uppfödning i fångenskap av utrotningshotatade arter samtidigt som man arbetar för skydd och restaurering av deras naturliga livsmiljöer. Den lilla pandan eller kattbjörnen (Red Panda) är mindre känd än sin större släkting jättepandan (symbol för bevarande av biologisk mångfald och emblem för WWF). Christer Larsson, numera pensionerad eldsjäl bakom Nordens Ark, är engagerad i bevarandeprogrammet för den lilla pandan. Hemkommen från den lilla pandans skogar i Asien berättar han om dess biologi och hotstatus.

Torsdag 16 maj kl. 18.00
Göteborgs Naturhistoriska Museum, föreläsningssalen
Djurparker, avelsprogram och utplantering

En uppföljning av april-föredraget:
Att det allra bästa vore om djurparker inte hade behövts – däri kan nog de flesta människor instämma. Men när människor breder ut sig, hugger ner skogar, odlar upp gräsmarker, bygger dammar, vägar och städer, förlorar de vilda djuren sina livsmiljöer. För att rädda utrotningshotade arter kanske avel i fångenskap är det sista halmstrået. Utan djurparker hade många arter idag varit utrotade i det vilda. Christer Larsson från Nordens Ark berättar om fram- och motgångar med avelsprogram.

 

 

 

 

 

   

GÖTEBORGS BIOLOGISKA FÖRENING
Göteborgs Naturhistoriska Museum
Box 7283, 402 35 GÖTEBORG
Pg 43864-8
e-post: info@biologiskaforeningen.se

Nu har vi en bokhörna på museet igen

På grund av bygget av en hiss upp till den plats där böckerna fanns fick vi tömma det utrymmet.
Detta innebar naturligtvis ett stort avbräck i föreningens ekonomi och förmåga att stötta museet i olika projekt.
Hissbygget är nu klart och vi har återstartat en bokhörna på museet om än i mindre skala. Välkommen att fynda böcker igen!
 


 

Åter till startsidan