Program mars-maj 2020

* * * * *
OBSERVERA
tiderna för våra ordinarie föredrag!
Våra ordinarie föredrag äger rum på torsdagar med början kl 18.00 och avslutas senast kl.20.00.
* * * * *

 

OBS!

 

Torsdag 19 mars kl 18.00 Föredraget blev inställt!
Men det kommer preliminärt
torsdag 19 november i stället
Naturhistoriska museets föreläsningssal
Linus Kron: Vad gör Västkuststiftelsen?
Vi får besök av en granne till Naturhistoriska museet. För något år sedan flyttade Västkuststiftelsens kansli in på Seminariegatan. Linus Kron, vd för stiftelsen, kommer i kväll och berättar om Västkuststiftelsens nuvarande verksamhet och planer för framtiden.

Lördag 28 mars kl 13.00 Exkursionen blev inställd!
Men vi satsar på nästa års grodlek i mars-april!

Här finns en rapport om hur det gick i år.
Bland grodor i Ale med Göran Nilson
I Alafors finns en stor population av vanlig groda som leker i fem dammar under månadsskiftet mars-april. Totalt rör det sig om ca 1000 par grodor som vi förhoppningsvis får träffa. Normalt brukar grodleken starta 1 april, men i år tycks våren komma något tidigare så vi satsar på 28 mars med möjlig förskjutning en vecka , dvs till 4 april. Vilken dag det blir meddelas här och via e-post till medlemmarna. Dessutom tittar vi på grodtunnlar under väg till angränsande lekvatten. Dessa hindrar överkörning av grodor/paddor på väg till sina lekmiljöer. Tillämpad naturvård!
Vi träffas kl 13.00 vid den gamla kiosken i Alafors. Ta 45:an till Alafors. Vik in på Alingsåsvägen och kör två km. Kiosken ligger till vänster, alldeles innan stora fabriken.
Upplysningar och anmälan till Göran Andersson (031 27 25 57 eller 0706 30 18 14).

 

Torsdag 16 april kl 18.00 Föredraget blev inställt!
Men vi planerar att ha det torsdag 15 oktober i stället
Naturhistoriska museets föreläsningssal
Kristoffer Ekberg: Varför tas inte klimatvetenskapen på allvar?

På Chalmers institution för teknikens ekonomi och organisation pågår ett projekt om klimatförnekelse. Kristoffer Ekberg, historiker med inriktning mot miljöhistoria, politisk historia och sociala rörelser, berättar om projektets syfte och resultat.

 

Torsdag 14 maj kl 18.00 Programmet är inställt!
Naturhistoriska museets föreläsningssal
Traditionellt majprogram

Det händer mycket på Naturhistoriska museet i år. Vi får en inblick i planerna för ombyggnad av basutställningarna. Valsalen är till exempel nu stängd. Vad händer där? Årets stipendiater kommer att motta diplom och presentera sina arbeten. Föreningen utser också två nya hedersmedlemmar enligt villkoret att ha varit medlem i hela 50 år.

   

GÖTEBORGS BIOLOGISKA FÖRENING
Göteborgs Naturhistoriska Museum
Box 7283, 402 35 GÖTEBORG
Pg 43864-8
e-post: info@biologiskaforeningen.se

För närvarande har vi ingen bokhörna på museet

På grund av bygget av en hiss upp till den plats där böckerna fanns fick vi tömma det utrymmet. Andra ombyggnadsarbeten på museet har medfört att vi inte fått någon alternativ plats för en nödbokhörna under byggtiden. Detta innebär naturligtvis ett stort avbräck i föreningens ekonomi och förmåga att stötta museet i olika projekt. Hissbygget har nu påbörjats och vi hoppas att det åtminstone finns plats för några böcker när detta är klart.
 


 

Åter till startsidan