Bli medlem i Göteborgs Biologiska Förening!

 

Biologiska Föreningen vill öka förståelsen för naturen och hur olika skeenden i vårt samhälle påverkar sambanden mellan växter och djur och därmed oss människor. Vi vill inbjuda till diskussion mellan forskare och intresserad allmänhet.


Som medlem får du

Årsavgift 2019

Enskild medlem

200 kronor

Pensionär/studerande 150 kronor

Familjemedlem

20 kronor

Maximal avgift för familj

300 kronor

Ansluten förening

250 kronor

Anmäl dig idag!

Adress

Göteborgs Biologiska Förening
c/o Naturhistoriska Museet
Box 7283
402 35 Göteborg

Pg

4 38 64-8

Telefon

031-27 25 57 (Göran Andersson)

 

Epost

info@biologiskaforeningen.se

Åter till startsidan