Styrelse och funktionärer

Styrelse 2022
Ordförande Leif Lithander leif@lithander.nu
Vice ordförande Magnus Gelang magnus.gelang@vgregion.se
Sekreterare Kerstin Klaesson-Lithander klaessonkerstin@gmail.com
Kassör Elisabet Storhäll eselisa43@gmail.com
Klubbmästarinna Elsy Tomé etgohome46@gmail.com
Övriga ledamöter Kennet Lundin kennet.lundin@vgregion.se
  Petra Knutson petra-knutson@hotmail.com
  Göran Nilson goran.nilson@vgregion.se
  Katrin Hansson katrin.hansson@ponf.goteborg.se
   
Valberedning Peter Nielsen  
Svante Lysén  
Marie Adamsson  
     
Revisorer Sven-Erik Johansson  
Hans Ryberg  

Adress

Göteborgs Biologiska Förening
c/o Naturhistoriska Museet
Box 7283
402 35 Göteborg
 
Telefon 0706 02 79 02 (Leif Lithander)  
e-post info@biologiskaforeningen.se  
Plusgiro 4 38 64-8  
Webbredaktör
Göran Andersson
 

Åter till startsidan