Styrelse och funktionärer

Styrelse 2020
Ordförande Göran Andersson goran@myriapod.se
Vice ordförande, stipendiesekreterare Kerstin Klaesson-Lithander klaessonkerstin@gmail.com
Sekreterare Therese Johannesson johannesson.therese@gmail.com
Kassör Ingegerd Svensson ingegerd.svensson8@gmail.com
Klubbmästarinna Elsy Tomé etgohome46@gmail.com
Övriga ledamöter Kennet Lundin kennet.lundin@vgregion.se
  Petra Knutson petra-knutson@hotmail.com
  Göran Nilson goran.nilson@vgregion.se
  Magnus Gelang magnus.gelang@vgregion.se
     
Valberedning Peter Nielsen  
Svante Lysén  
Elisabet Storhäll  
     
Revisorer Sven-Erik Johansson  
Hans Ryberg  

Adress

Göteborgs Biologiska Förening
c/o Naturhistoriska Museet
Box 7283
402 35 Göteborg
 
Telefon 031-27 25 57 (Göran Andersson)  
e-post info@biologiskaforeningen.se  
Plusgiro 4 38 64-8  
Webbredaktör
Göran Andersson
 

Åter till startsidan