Styrelse och funktionärer

Styrelse 2016
Ordförande Göran Andersson goran@myriapod.se
Vice ordförande Kerstin Klaesson-Lithander klaessonkerstin@gmail.com
Sekreterare Therese Johannesson johannesson.therese@gmail.com
Kassör Ingegerd Svensson ingegerd.svensson8@gmail.com
Stipendiesekreterare Kerstin Klaesson-Lithander klaessonkerstin@gmail.com
Klubbmästarinna Elsy Tomé etgohome46@gmail.com
Övriga ledamöter Tommy Blandin blandin@brevet.nu
  Petra Knutson petra-knutson@hotmail.com
  Göran Nilson
     
Valberedning Leif Lithander leif.lithander@vgregion.se
Marie Adamsson  
Jan Litsen  
     
Revisorer Sven-Erik Johansson  
Hans Ryberg  

Adress

Göteborgs Biologiska Förening
c/o Naturhistoriska Museet
Box 7283
402 35 Göteborg
 
Telefon 031-27 25 57 (Göran Andersson)  
Fax
031-12 98 07
 
e-post info@biologiskaforeningen.se  
Plusgiro 4 38 64-8  
Webbredaktör
Göran Andersson
 

Åter till startsidan