OBSERVERA tiderna för våra föredrag!
Under hösten hade vi onsdagar med start kl 18.45. Den tiden har vi för vårt årsmöte i februari medan januari- och marsmötena ligger på torsdagar med början kl 18.00. Anledningen är nya direktiv från Västarvet angående larmning av museet. Vi måste tills vidare i stor utsträckning lägga våra möten när museet är öppet, dvs torsdagskvällar fram till kl. 20.00.

Program januari - mars 2018

Torsdag 18 januari kl 18.00
Naturhistoriska museets föreläsningssal
Bengt Silverin: Hundens fortplantning – så mycket mer än bara parningen!

Hunden är det husdjur som står människan närmast och har gjort så i många tusen år. Bengt Silverin, professor emeritus i strukturell zoologi och ekologi samt hundägare berättar om skillnader/likheter i hundens och vargens fortplantning, parningens olika skeenden, funktioner och betydelser hos hanhunden respektive tiken. Hur hittar hunden en partner (hundens två luktsinnen)? Spermiekonkurrens, spermiens farliga väg till ägget, skendräktighet m.m.
Vi avslutar kvällen med en eftersits i museets kafé där var och en kan beställa det man vill ha.


Onsdag 21 februari kl 18.45
Naturhistoriska museets föreläsningssal
Stadgeenligt årsmöte – därefter Magnus Gelang om museets fågelsamling

På dagordningen: Är mötet behörigen utlyst? - Val av mötesordf., mötessekr. samt två just.män - Årsberättelse, bokslut - Revisionsberättelse - Ansvarsfrihet för avg. styrelse? - Val av ordf. - Val av övriga styrelseledamöter - Val av två revisorer och en revisorssuppl. - Val av valberedning - Medlemsavgift år 2019 - Övriga frågor. Därefter berättar Magnus Gelang, ny intendent för ryggradsdjuren på Naturhistoriska, om fågelsamlingen på museet. Den är en värdefull doldis bland de europeiska musei samlingarna, inte minst när det gäller material från Sudan. Under European Bird Curator´s Meeting i Paris hösten 2017 föddes flera spännande idéer som förhoppningsvis kommer mynna ut i fruktsamma samarbeten. Magnus har fått ett ekonomiskt bidrag till Parisresan från Biologiska föreningen.
Kvällen avslutas som brukligt är med en eftersits.

 


Torsdag 15 mars kl 18.00
Naturhistoriska museets föreläsningssal
Frank Götmark:
Människan på klotet: konsumtion, folkökning, effekter, åtgärder

På jorden finns idag 7,6 miljarder människor och FN kalkylerar med en ökning till 11,2 miljarder år 2100. Folkökningen leder till ökad konsumtion och resursförbrukning vilket i sin tur förvärrar miljöproblem med växthusgaser, föroreningar, natur­exploatering m m. Jordens resurser räcker inte till. Ett internationellt forskningsprojekt om befolknings­utveckling har startats vid Göteborgs Universitet. Det leds av professor Frank Götmark, som i kväll berättar om forskargruppens arbete.
Vi avslutar kvällen med en eftersits i museets kafé där var och en kan beställa det man vill ha.

 

 

 
   

GÖTEBORGS BIOLOGISKA FÖRENING
Göteborgs Naturhistoriska Museum
Box 7283, 402 35 GÖTEBORG
Pg 43864-8
e-post: info@biologiskaforeningen.se

Bokhörnan
Föreningens bokhörna på Naturhistoriska museet finns på översta våningen alldeles ovanför spiraltrappan. Böckerna på hyllorna är som tidigare uppställda ämnesvis, såsom anges på små skyltar. Delar av sortimentet håller mycket hög kvalitet så ett besök rekommenderas! Bland annat kan man göra fynd av väldigt fina barnböcker.
Ta en eller flera böcker och ge ett valfritt bidrag till föreningen!
De insamlade medlen bekostar bl a tryckningen av museets årstryck.

VÄLKOMNA!
 


 

Åter till startsidan