OBSERVERA tiderna för våra föredrag!
Med undantag för vårt traditionella majmöte kommer våra föredrag huvudsakligen att förläggas till torsdagar med början kl 18.00. Anledningen är nya direktiv från Västarvet angående larmning av museet. Vi måste tills vidare lägga våra möten när museet är öppet, dvs torsdagskvällar fram till kl. 20.00.

Program april - juni 2018

Torsdag 19 april kl 18.00
Naturhistoriska museets föreläsningssal
Staffan Florén Sandberg & Leif Lithander:
Äggsamlare – hot mot sällsynta fåglar

Att tjuvjakt på elefanter och noshörningshorn är ett svårt problem är väl känt men insamling av och handel med ägg från utrotningshotade fågelarter trodde vi var ett avslutat kapitel - tills nu. Denna ljusskygga hantering avslöjades av SVT:s Uppdrag Granskning hösten 2017 i samarbete med Göteborgs Naturhistoriska Museum. Staffan Florén Sandberg från UG och Leif Lithander från GNM berättar om hur det gick till och vilket hot äggsamlandet utgör för fåglarnas överlevnad.
Vi avslutar kvällen med en eftersits i museets kafé där var och en kan beställa det man vill ha.


Onsdag 16 maj kl 18.45
Naturhistoriska museets föreläsningssal

Traditionellt majprogram
Årets stipendiater kommer att motta diplom och presentera sina arbeten. Vi får tre nya hedersmedlemmar enligt villkoret att ha varit medlem i 50 år. Den nytillträdde museichefen
Stefan Örgård
kommer att presentera sig och berätta något om hur han ser på framtiden för museet. Dessutom tittar vi på nyheter i museets utställningar.
Kvällen avslutas som brukligt är i maj med en något förstärkt eftersits.

 


Lördag 9 juni kl 10.00 - ca 15.00
Skalbanksmuseet i Uddevalla

En tur till skalbankarna på Kuröd-Bräcke
Under ledning av Jan Uddén, pedagog vid Bohusläns museum, ornitolog, entomolog med mera, tittar vi på fjärilar, flora och fåglar i skalbankarna på Kuröd-Bräcke och Älje-Porsen. Här finns goda exempel på hur skövlade världsmonument har omdanats till artrika naturbetesmarker med slösande rik fauna och flora. Samåkning i egna bilar med start från Göteborg, Korsvägen utanför Universeum 08.45. Information och anmälan: Göran Andersson 031 27 25 57. Senast 5 juni!

 

 

 
   

GÖTEBORGS BIOLOGISKA FÖRENING
Göteborgs Naturhistoriska Museum
Box 7283, 402 35 GÖTEBORG
Pg 43864-8
e-post: info@biologiskaforeningen.se

Bokhörnan
Föreningens bokhörna på Naturhistoriska museet finns på översta våningen alldeles ovanför spiraltrappan. Böckerna på hyllorna är som tidigare uppställda ämnesvis, såsom anges på små skyltar. Delar av sortimentet håller mycket hög kvalitet så ett besök rekommenderas! Bland annat kan man göra fynd av väldigt fina barnböcker.
Ta en eller flera böcker och ge ett valfritt bidrag till föreningen!
De insamlade medlen bekostar bl a tryckningen av museets årstryck.

VÄLKOMNA!
 


 

Åter till startsidan