grundad 1904

Arrangerar

Övrigt

AKTUELLT
Tips till dig som vill bygga ett igelkottbo
   
Bli medlem!
Fri entre till Naturhistoriska Museet m m. Oförändrade medlemsavgifter 2017.
Uppdaterat 11 januari 2017

Program
Möte tredje torsdagen i månaden under september till maj. Dessutom utflykter m m under sommarhalvåret.

Uppdaterat 6 september 2017 med nya programpunkter

Stipendier
Hur man söker för 2018 samt presentation av tidigare stipendiater och deras arbeten.
Uppdaterat 5 juni 2017
Styrelse
och funktionärer
Uppdaterat 2 april 2017
Föreningens projekt om igelkottar
Uppdaterat 14 maj 2016
   
Museet
Besök Naturhistoriska Museets hemsida

Naturhistoriska museets årsskrift
skickas till alla medlemmar som betalt årsavgiften (ej familjemedlemmar). Utgivningen möjliggörs sedan flera år genom att Göteborgs Biologiska Förening donerar medel till tryckningen. Det finns alltid en rad intressanta artiklar, varav någon ofta har speciell anknytning till föreningen.
Årstryck 2017 är på gång och kommer att distribueras till alla betalande medlemmar i oktober 2017.

 

Senaste uppdatering: 2017-09-06